Foto-Rytmik Gmyr

Zespół muzyczny i fotograf to wspaniały pakiet usług na Państwa wesele, bal karnawałowy lub sylwestrowy

Rytmika

Oferta edukacyjna dla przedszkola,szkoły.

 zajęcia dodatkowe

RYTMIKA DLA DZIECI

 

 

Co to jest rytmika?

Jest to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques-Dalcroze`a. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Metoda ta poprzez ruch, spiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

 Jak wyglądają zajęcia rytmiczne?rytmika krzysztof gmyr

  Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością.

  Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce,oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego,  tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp.

Zajęcia sprawiają, że Wasze pociechy w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki - niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno.

Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem pianina, instrumentu klawiszowego.

Zajęcia rytmiki są prowadzone przez nauczyciela z wyższym wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, a także z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.

Rytmika odbywać się będzie raz w tygodniu, w każdej grupie wiekowej. Czas zajęć 30 minut.

fotorytmik4

 

Co daje uczestnictwo WASZYCH dzieci w profesjonalnie prowadzonych zajęciach?

 • Zajęcia wpływają na rozwój nie tylko zdolności muzycznych, ale także na szeroko pojętą sprawność fizyczną i umysłową dzieci.
 • Poprawiają przede wszystkim koordynację ruchową dzieci.
 • Rozwijają pamięć słuchową i wzrokową.                          
 • Pogłębiają wiedzę o świecie i wzbogacają zasób słownictwa jednocześnie ucząc świadomego odbioru tekstów literackich, co jest niezmiernie ważne we współczesnej szkole (czyli po wysłuchaniu piosenki jest pogadanka, o czym ona była i co dzieci z niej zapamiętały; zostają wyjaśnione także słowa które są nowe i niezrozumiałe dla dzieci).
 • Zajęcia przygotowują dzieci do występów publicznych, dzięki którym zyskują one pewność siebie.
 • Dzieci potrafią zaśpiewać piosenki o różnorodnej tematyce, także popularne i ludowe.
 • Uczą się kilku prostych układów tanecznych.  
 • Dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, bardzo ważną we współczesnych realiach i wymaganą w szkole.                
 • Uczą się grać na różnych prostych instrumentach muzycznych np. perkusyjnych, dzięki czemu zajęcia mogą być wspaniałym przygotowaniem do rozpoczęcia nauki gry na instrumencie, np. na pianinie, gitarze, skrzypcach.                              
 • W czasie zajęć dzieci mają kontakt z muzyką na żywo.
 • Pożytecznie i przyjemnie spędzają czas, bawiąc się z rówieśnikami.

Proponuję Państwu zajęcia o uznanej renomie, nowości i gwarantuję, że propozycja przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności przedszkola lub szkoły. Posiadam atrakcyjne instrumenty dla dzieci (woreczki, szarfy, chusta animacyjna itp.)

 

Opłaty ofera cenowa zajeć rytmiki

 - grupa 3-4 latki – cena do uzgodnienia

- grupa 5-6 latki – cena do uzgodnienia

 


 

Osoba prowadząca zajęcia rytmiki w przedszkolu


  Krzysztof Gmyrmgr Krzysztof Gmyr

 Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

    Wydział Pedagogiki i Psychologii

    Kierunek - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

                    edukacja muzyczno - szkolna i dyrygentura chóralana.

 Ukończył Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej

 Od 1998 wykonuje zawód organisty. Obecnie pracuje w Parafii

    Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lidzbarku Welskim.

 Posiada firmę edukacyjno - muzyczną i jest instruktorem rytmiki

 w przedszkolu,

   przygrywa (prowadzi) na balach karnawałowych i innych imprezach w

   szkołach i przedszkolach na terenie powiatu działdowskiego oraz

   powiatów ościennych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprowadzę rytmike w przedszkolu Brodnicy, rytmikę w przedszkolu Działdowie, rytmikę w przedzkolu Żuromin, rytmika w przedszkolu ostróda, iława

rytmika w warmińsko-mazurskim, rytmkika w przedszkolu kujawsko-pomorskim, rytmika w przedszkolu  mazowieckie

zajęcia rytmiczne w przedszkolu olsztn, rytmika przedszkole olsztyn, rytmika przedszkole Lidzbark Warmiński rytmika przedszkole olsztynek szczytno

Rytmika przedszkole PŁOCK Zajęcia dodatkowe w przedszkolu jestem na tak